2019-08-02    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 'Oddymianie klatek schodowych żłobka'

index.php?id=7&id_skr=40

2019-07-12    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka' - Informacja z otwarcia ofert

index.php?id=7&id_skr=39

2019-06-27    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka'

index.php?id=7&id_skr=37

Ogłoszenie nr 565961-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

 

Żłobek Miejski w Mysłowicach ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

„Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Informacje dostępne na stronie:

https://myslowice.zlobki.org.pl/zamowienia-publiczne---aktualne,i181.html

oraz

Biuletyn Zamówień Publicznych

2019-06-25    Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2019/2020

index.php?id=7&id_skr=36

Żłobek Miejski w Mysłowicach przypomina rodzicom i opiekunom dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka od września 2019 r. o konieczności złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka. Ostateczny termin złożenia stosownego dokumentu upływa 27.06.2019r. o godz. 14.00.

 

Brak złożenia druku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i usunięciem wniosku z systemu.

2019-06-18    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych z żłobku' - Zawiadomienie na podstawie art. 93 ust. 3 PZP - unieważnienie postępowania

index.php?id=7&id_skr=34

2019-06-14    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka' - Informacja z otwarcia ofert

index.php?id=7&id_skr=33

2019-06-12    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka' - zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

index.php?id=7&id_skr=32

2019-05-30    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka' - zmiana treści SIWZ

index.php?id=7&id_skr=31

GODZINY PRACY

   
Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 60089 gościem.