2018-06-13    KOMUNIKAT!

index.php?id=7&id_skr=21

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach wzywa osoby zainteresowane rekrutacją do żłobka, a których wniosek ma status zablokowany, do pilnego kontaktu z naszą jednostką pod nr 32 666 30 06 wew. 22,21    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018r. (piątek  do godziny 12.00).

Brak Państwa reakcji spowoduje całkowite usunięcie wniosku z systemu elektronicznego naboru.

2018-05-28    Informacja

index.php?id=7&id_skr=20

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Informacja RODO

2018-05-23    Komunikat

index.php?id=7&id_skr=19

Z dniem 23.05.2018r. obowiązuje nowy regulamin zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

2018-05-11    Weryfikacja wniosków dotyczących przyjęcia dzieci na rok szkolny 2018/2019

index.php?id=7&id_skr=11

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach informuje, że nabór do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach z siedzibą przy ulicy Reymonta 11 jest realizowany poprzez platformę elektroniczną wspomagającą procedurę zapisu dziecka do żłobka, umożliwiającą składanie wniosków w trybie całorocznym. System elektronicznego naboru porządkuje składane wnioski w oparciu o ustalone, punktowane kryteria zgodnie z Regulaminem zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach, a także o datę złożenia wniosku.
W trakcie trwania roku szkolnego dzieci przyjmowane są do żłobka cały rok w zależności
od wolnych miejsc na danej grupie wiekowej.

Na rok szkolny 2018/2019 rekrutacja odbędzie się według następującego harmonogramu:

1. Szczegółowe warunków rekrutacji w tym Regulamin zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach każdorazowo do pobrania ze strony internetowej myslowice.zlobki.org.pl i BIP Żłobka oraz do wiadomości kandydatów w siedzibie Żłobka Miejskiego w Mysłowicach przy ul. Reymonta 11.

2. Rejestracja elektroniczna wniosków w systemie, a następnie w terminie 7 dni od daty wypełnienia wniosku w formie elektronicznej złożenie wydrukowanego wniosku wraz z podpisami rodziców/opiekunów prawnych w siedzibie żłobka w dni robocze od godziny 9:00 do 14:00


3. W dniu 1 czerwca 2018 roku, po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli odbędzie się pierwsza weryfikacja wniosków dotyczących przyjęcia dzieci na rok szkolny 2018/2019 według stanu na godzinę 9:00 w dniu 1 czerwca 2018 roku.


4. Do 19 czerwca przygotowanie i opublikowanie listy dzieci przyjętych, listy rezerwowej i listy dzieci nieprzyjętych od dnia 1 września 2018 roku. Opublikowanie list następuje poprzez wywieszenie w siedzibie placówki oraz dopuszcza się opublikowanie list na stronie internetowej żłobka BIP. Wyniki rekrutacji będą zawierały informację numeryczną (unikatowy numer wniosku nadany w systemie elektronicznej rejestracji).

5. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni na piśmie potwierdzają wolę korzystania z usług pod rygorem wykreślenia i ustalają datę podpisania umowy oraz doniesienia dokumentacji.

2017-05-25    Godziny pracy administracji

index.php?id=7&id_skr=13


Dyrektor
: od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 15.15, w piątki od 7.00 do 14.00, wnioski i skargi w każdą środę od 8.00 do 11.00


 Księgowość: od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 15.15, w piątki od 7.00 do 14.00

 
Komórka Żywienia: od poniedziałku do czwartku od 6.45 do 15.00, w piątki od 6.45 do 13.45

 

2017-05-23    Misja Żłobka

index.php?id=7&id_skr=12

Misja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach:

Bezpieczeństwo dzieci jest nadrzędnym celem działania wszystkich pracowników
Żłobka Miejskiego w Mysłowicach”


Dziecko jest takie, jakim mu pozwalamy być”

GODZINY PRACY

   
Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 44504 gościem.