2020-05-21    Informacja - nowe wnioski

index.php?id=7&id_skr=55

Szanowni Rodzice,

W związku z sytauacją epidemiczną, prosimy o dostarczanie nowo złożonych wniosków w formie papierowej pocztą lub wrzucanie do skrzynki na listy znajdującej się na budynku żłobka. Zgodnie z Rgulaminem wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica należy złożyć w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia wniosku w formie elektronicznej do siedziby żłobka w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

2020-05-12    Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

index.php?id=7&id_skr=54

Szanowni Rodzice,

 

W związku z przygotowaniami do ponownego uruchomienia działalności Żłobka, prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które w pierwszej kolejności będą musiały być objęte opieką żłobkową o:

 • zakupienie dzieciom i podpisanie mat do jogi/karimat, które będzie można łatwo umyć i zdezynfekować. Prosimy o przyniesienie mat/karimat pierwszego dnia przyjścia dziecka do Żłobka (o konkretnym terminie poinformujemy Państwa w osobnym ogłoszeniu). Maty pozwolą opiekunkom na prowadzenie bezdotykowych zabaw.
 • ubieranie dzieci w ciepłe spodnie np. dresowe.

Powyższe działania podyktowane są koniecznością usunięcia z grup dywanów, zgodnie z wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2020-04-30    Informacja dotycząca otwarcia Żłobka

index.php?id=7&id_skr=51

Zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Mysłowice, Żłobek Miejski w Mysłowicach nie zostanie otwarty 6 maja z uwagi na wysoki poziom zakażeń koronawirusem w woj. śląskim. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, planowany termin otwarcia Żłobka to 24 maja br.

2020-04-01    INFORMACJA DLA RODZICÓW - ZMIANA REGULAMINU ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACH

index.php?id=7&id_skr=49

INFORMACJA

         W związku z postanowieniami § 4 ust.6 punkt 12 uchwały nr XII/194/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr  X/139/11 z dnia  28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach (Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r.   w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach) informuję, że dokonano zmian w Regulaminie elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.  Powyższe dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

     W związku ze zmianą do Regulaminu elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego  w Mysłowicach  wzywa się rodziców / opiekunów dzieci aplikujących do Żłobka              do dokonania weryfikacji/aktualizacji wniosku w załączniku nr 1 Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach   w zakresie określonym w pkt.16  „Dziecko poddane podstawowym obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko,  u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia „-wartość punktowa 20”

Czas weryfikacji / aktualizacji wniosku upływa dnia 29 maja 2020 r do godz.14.00

2020-03-11    UWAGA!

index.php?id=7&id_skr=46

Zgodnie z decyzją Premiera RP od jutra 12.03 br. do odwołania Żłobek Miejski w Mysłowicach będzie nieczynny. W wyjątkowych sytuacjach, placówka w dniach 12 i 13 marca br. zapewni dzieciom opiekę. Prosimy o wpisywanie się na listy dostępne na grupach.

2020-03-09    Informacja - koronawirus

index.php?id=7&id_skr=45

Drodzy Rodzice,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną przekazuję w załączeniu informacje o stronach internetowych, na których znaleźć można aktualne informacje dotyczące wirusa:

- rząd: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

- Państwowa Inspekcja Paracy: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html#

- Państwowa Inspekcja Sanitarna: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Bardzo proszę o poważne podejście do tematu, w sytuacji podejrzenia choroby pozostanie w domu i powiadomienie stacji sanitarno - epidemiologicznej: WSSE w Katowicach, ul. Raciborska 39, tel. 32/3512300, PSSE w Katowicach, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, tel. 32/2532460, lub innej stacji sanepidu.

2020-01-29    Aktualizacja danych teleadresowych Żłobka

index.php?id=7&id_skr=43

 

Telefony:

 • tel: 32 / 666-30-06
  • wew. 21 Dyrektor Żłobka
  • wew. 22 Księgowość
  • wew. 27 Pielęgniarka (inf. o umowach i aneksach)
  • wew. 29 Komórka Żywienia (zgłaszanie nieobecności, kontakt z dietetykiem, zaopatrzeniowcem)
  • wew. 31-34 grupy I-IV
 • kom. 505-437-721 (zgłaszanie nieobecności telefoniczne lub SMS)

E-mail:

2018-05-28    Informacja

index.php?id=7&id_skr=20

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Informacja RODO

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 401392 gościem.