2020-06-23    UWAGA RODZICE

index.php?id=7&id_skr=62

W związku ze zmianami uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach uprzejmie informujemy, że przewidziane rozmowy w dniach 26.06.20  i 29.06 20 dotyczące ustalenia terminów podpisywania umów o świadczenie opieki w żłobku zostały przesunięte do odwołania. Po uprawomocnieniu w/w uchwały terminy podpisywania umów zostaną wznowione. W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów na stronie żłobka.

2020-05-26    Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji

index.php?id=7&id_skr=59

Przypominamy o aktualizacji wniosku odnośnie szczepień. Ostateczny termin upływa 29 maja o godz. 14.00.

2020-05-22    Informacja dotycząca otwarcia żłobka

index.php?id=7&id_skr=58

Informujemy, że żłobek zostaje otwarty w ograniczonym zakresie od dnia 25 maja br.

2020-05-21    Informacja - nowe wnioski

index.php?id=7&id_skr=55

Szanowni Rodzice,

W związku z sytauacją epidemiczną, prosimy o dostarczanie nowo złożonych wniosków w formie papierowej pocztą lub wrzucanie do skrzynki na listy znajdującej się na budynku żłobka. Zgodnie z Rgulaminem wydrukowany formularz wniosku z podpisem rodzica należy złożyć w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia wniosku w formie elektronicznej do siedziby żłobka w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.

2020-05-12    Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

index.php?id=7&id_skr=54

Szanowni Rodzice,

 

W związku z przygotowaniami do ponownego uruchomienia działalności Żłobka, prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które w pierwszej kolejności będą musiały być objęte opieką żłobkową o:

  • zakupienie dzieciom i podpisanie mat do jogi/karimat, które będzie można łatwo umyć i zdezynfekować. Prosimy o przyniesienie mat/karimat pierwszego dnia przyjścia dziecka do Żłobka (o konkretnym terminie poinformujemy Państwa w osobnym ogłoszeniu). Maty pozwolą opiekunkom na prowadzenie bezdotykowych zabaw.
  • ubieranie dzieci w ciepłe spodnie np. dresowe.

Powyższe działania podyktowane są koniecznością usunięcia z grup dywanów, zgodnie z wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2020-04-30    Informacja dotycząca otwarcia Żłobka

index.php?id=7&id_skr=51

Zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Mysłowice, Żłobek Miejski w Mysłowicach nie zostanie otwarty 6 maja z uwagi na wysoki poziom zakażeń koronawirusem w woj. śląskim. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, planowany termin otwarcia Żłobka to 24 maja br.

2020-04-01    INFORMACJA DLA RODZICÓW - ZMIANA REGULAMINU ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACH

index.php?id=7&id_skr=49

INFORMACJA

         W związku z postanowieniami § 4 ust.6 punkt 12 uchwały nr XII/194/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr  X/139/11 z dnia  28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach (Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r.   w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach) informuję, że dokonano zmian w Regulaminie elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.  Powyższe dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

     W związku ze zmianą do Regulaminu elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego  w Mysłowicach  wzywa się rodziców / opiekunów dzieci aplikujących do Żłobka              do dokonania weryfikacji/aktualizacji wniosku w załączniku nr 1 Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach   w zakresie określonym w pkt.16  „Dziecko poddane podstawowym obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko,  u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia „-wartość punktowa 20”

Czas weryfikacji / aktualizacji wniosku upływa dnia 29 maja 2020 r do godz.14.00

2020-03-11    UWAGA!

index.php?id=7&id_skr=46

Zgodnie z decyzją Premiera RP od jutra 12.03 br. do odwołania Żłobek Miejski w Mysłowicach będzie nieczynny. W wyjątkowych sytuacjach, placówka w dniach 12 i 13 marca br. zapewni dzieciom opiekę. Prosimy o wpisywanie się na listy dostępne na grupach.

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 236088 gościem.