2023-03-08    Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

index.php?id=7&id_skr=102

2022-09-01    Ubezpieczenie NNW dzieci 2022/23 - kwota 54 zł - płatne do 14.10.2022r.

index.php?id=7&id_skr=99

2022-06-17    REKRUTACJA 2022/23- INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACH

index.php?id=7&id_skr=97

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do Żłobka w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników tj. do 24.06.2022r. potwierdzają na piśmie wolę przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego na druku do pobrania ze strony internetowej żłobka (proszę o dostarczenie tylko potwierdzenia woli bez żadnych innych dokumentów) :
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka - PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW (jeżeli tak był wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka)

a następnie składają w siedzibie żłobka w podanym wyżej terminie w godz. od 8.00 do 14.00.
Potwierdzenia proszę wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się na budynku żłobka.

 

W dniach 28 - 30.06.2022r. prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia daty podpisania umowy.
Telefon 32/666-30-06 wew. 21

2022-05-11    Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Informacja

index.php?id=7&id_skr=95

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że Żłobek Miejski w Mysłowicach nie składa wniosków o dopłaty z tytułu RKO w imieniu Rodziców/Opiekunów prawnych.

2022-04-28    Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

index.php?id=7&id_skr=94

2022-04-28    Ogłoszenie - aktualizacja wniosków

index.php?id=7&id_skr=93

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach w związku ze zbliżającą się cenzurą czasową rekrutacji do żłobka oraz wejściem ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r., poz.2270) w dniach od 20 kwietnia 2022 roku do dnia 27 maja 2022 roku wzywa rodziców / opiekunów prawnych dzieci aplikujących do żłobka o uzupełnienie, aktualizację i weryfikację danych rodziców / opiekunów prawnych we wniosku aplikacyjnym.

Brak dokonania powyższych czynności jest równoznaczny z rezygnacją z uczestniczenia w rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

Z poważaniem
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

 

(po zalogowaniu na konto, należy kliknąć po lewej stronie na ikonkę aktualizuj wniosek)

 

Zaktualizowany i podpisany wniosek prosimy dostarczyć w wersji papierowej do dnia 27 maja 2022r. - proszę wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się na budynku żłobka.

Prosimy, aby wszystkie pola we wniosku były uzupełnione!

2022-01-05    Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

index.php?id=7&id_skr=90

2021-12-19    Informacja dotycząca zasiłku za opiekę nad dzieckiem

index.php?id=7&id_skr=89

 

 

Poniżej przekazujemy link do aktualnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej oraz nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. przypominamy również o obowązkowym śledzeniu komunikatów:

 

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4298191

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 346364 gościem.