2019-05-24    Przetarg nieograniczony na 'Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka'

index.php?id=7&id_skr=30

Ogłoszenie nr 551569-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

 

Żłobek Miejski w Mysłowicach ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

„Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Informacje dostępne na stronie:

https://myslowice.zlobki.org.pl/zamowienia-publiczne,i178.html

oraz

Biuletyn Zamówień Publicznych

2019-05-06    Weryfikacja wniosków dotyczących przyjęcia dzieci na rok szkolny 2019/2020

index.php?id=7&id_skr=29

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach przypomina, że nabór do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach z siedzibą przy ulicy Reymonta 11 jest realizowany poprzez platformę elektroniczną wspomagającą procedurę zapisu dziecka do żłobka, umożliwiającą składanie wniosków w trybie całorocznym. System elektronicznego naboru  porządkuje składane wnioski w oparciu o ustalone, punktowane kryteria zgodnie z Regulaminem zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach, a także o datę złożenia wniosku.
W trakcie trwania roku szkolnego dzieci przyjmowane są do żłobka cały rok w zależności od wolnych miejsc na danej grupie wiekowej.

 

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

1. szczegółowe warunki rekrutacji w tym Regulamin zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach każdorazowo do pobrania ze strony internetowej myslowice.zlobki.org.pl i BIP Żłobka oraz do wiadomości kandydatów w siedzibie Żłobka Miejskiego w Mysłowicach przy ul. Reymonta 11.

 

 

2. rejestracja elektroniczna wniosków w systemie, a następnie w terminie 7 dni od daty wypełnienia wniosku w formie elektronicznej złożenie wydrukowanego wniosku wraz z podpisami rodziców/opiekunów prawnych w siedzibie żłobka w dni robocze od godziny 9: 00 do 14:00

 

3. w dniu 3 czerwca 2019 roku, po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli odbędzie się pierwsza weryfikacja wniosków dotyczących przyjęcia dzieci na rok szkolny 2019/2020 według stanu na godzinę 9:00.

 

4. do 21 czerwca przygotowanie i opublikowanie listy dzieci przyjętych, listy rezerwowej i listy dzieci nieprzyjętych od dnia 1 września 2019 roku. Opublikowanie list następuje poprzez wywieszenie w siedzibie placówki oraz dopuszcza się opublikowanie list na stronie internetowej żłobka i BIP. Wyniki rekrutacji będą zawierały informację numeryczną (unikatowy numer wniosku nadany w systemie elektronicznej rejestracji).

 

 

5. w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni na piśmie potwierdzają wolę korzystania z usług pod rygorem wykreślenia i ustalają datę podpisania umowy oraz doniesienia dokumentacji.

2019-04-09    Mysłowicki Przewodnik Informacyjny o Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

index.php?id=7&id_skr=27

2018-05-28    Informacja

index.php?id=7&id_skr=20

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Informacja RODO

2018-05-23    Komunikat

index.php?id=7&id_skr=19

Z dniem 23.05.2018r. obowiązuje nowy regulamin zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

2017-05-25    Godziny pracy administracji

index.php?id=7&id_skr=13


Dyrektor
: od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 15.15, w piątki od 7.00 do 14.00, przyjmowanie stron w każdą środę od 8.00 do 10.00, wnioski i skargi w każdy poniedziałek od 8.00 do 9.00


 Księgowość: od poniedziałku do czwartku od 6.45 do 15.15, w piątki od 6.45 do 14.00

 
Komórka Żywienia: od poniedziałku do czwartku od 6.45 do 15.15, w piątki od 6.45 do 14.00

 

2017-05-23    Misja Żłobka

index.php?id=7&id_skr=12

Misja Żłobka Miejskiego w Mysłowicach:

Bezpieczeństwo dzieci jest nadrzędnym celem działania wszystkich pracowników
Żłobka Miejskiego w Mysłowicach”


Dziecko jest takie, jakim mu pozwalamy być”

GODZINY PRACY

   
Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 60078 gościem.