INFORMACJA DLA RODZICÓW - ZMIANA REGULAMINU ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MYSŁOWICACHINFORMACJA

         W związku z postanowieniami § 4 ust.6 punkt 12 uchwały nr XII/194/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr  X/139/11 z dnia  28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach (Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r.   w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach) informuję, że dokonano zmian w Regulaminie elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.  Powyższe dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

     W związku ze zmianą do Regulaminu elektronicznych zapisów do Żłobka Miejskiego  w Mysłowicach  wzywa się rodziców / opiekunów dzieci aplikujących do Żłobka              do dokonania weryfikacji/aktualizacji wniosku w załączniku nr 1 Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach   w zakresie określonym w pkt.16  „Dziecko poddane podstawowym obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko,  u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia „-wartość punktowa 20”

Czas weryfikacji / aktualizacji wniosku upływa dnia 29 maja 2020 r do godz.14.00
GODZINY PRACY

Poniedziałek: 06:00 do 17:00
Wtorek: 06:00 do 17:00
Środa 06:00 do 17:00
Czwartek: 06:00 do 17:00
Piątek: 06:00 do 17:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

 

SZYBKI KONTAKT

strony internetowe katowice
Copyright © 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 243827 gościem.